Odhodki

Namen
Mesečni znesek
Odstotek od prihodkov
Plače zaposlenih
€ 2.649,00
34,41 %
Najemnina poslovnega prostora
€ 1000,00
12,99 %
Pravno zavarovanje
€ 25,90
0,34 %
Internet in telefon v pisarni
€ 50,28
0,65 %
Računovodski servis
€ 150,00
1,95 %
Stroški bančnih storitev
€ 15,00
0,19 %
Članarina PPEU
€ 12,50
0,16 %
Domene in gostovanje
€ 54,00
0,70 %
Oglaševanje
€ 200,00
2,60 %
Odhodki skupaj
€ 4.156,68
53,99 %

Prihodki

Vir
Mesečni priliv
Sredstva državnega zbora
€ 7.649,04
Donacije
€ 50,00
Prihodki skupaj
€ 7.699,04
Presežek sredstev
€ 3.542,36