Okrepitev nadzora nad zunajparlamentarnimi strankami

 Status 

Zgodba v teku

 Cilj 

Uvesti javni nadzor nad delom zunajparlamentarnih strank

 Opis zgodbe 

Izvenparlamentarne stranke ne predstavljajo zgolj opozicije strankam na oblasti. S svojim aktivnim političnim delovanjem tudi nadzirajo delo državnega zbora kot celote, s predlogi in stališči pri sprejemanju zakonov pa prispevajo k večji kakovosti sprejetih zakonov. Hkrati jih glasovi volivcev, ki so jih podprli, ter denar, ki jim ga namenja država, obvezujejo k aktivnemu političnemu udejstvovanju. Pirati zato zahtevamo, da se v okviru javnih občil periodično preverja, kaj katera od teh strank počne.

Te zanima, kako se bo zgodba odvijala?

Nekatere naše zgodbe se sčasoma spremenijo v samostojne projekte, kjer lahko sodelujejo tudi osebe/društva, ki niso neposredno povezana s pirati.