Vse izjave

Piratski predlog dopolnitve 3. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija

19. september, 2018 (nazadnje posodobljeno: 23. julij, 2019)

Izvenparlamentarne stranke ne predstavljajo zgolj opozicije strankam na oblasti. S svojim aktivnim političnim delovanjem tudi nadzirajo delo Državnega zbora kot celote. Pirati zato hočemo, da se v okviru javnih občil periodično preverja, kaj katera od teh strank dela.

Objavljeno v kategoriji: Demokracija, RTV, Transparentnost

Zunajparlamentarne stranke ne predstavljajo zgolj opozicije strankam na oblasti. S svojim aktivnim političnim delovanjem tudi nadzirajo delo Državnega zbora kot celote, s predlogi in stališči pri sprejemanju zakonov prispevajo k večji kakovosti sprejetih zakonov. Glasovi volilcev, ki so jih podprli, ter denar, ki jim ga namenja država, jih obvezujeta k aktivnemu političnemu udejstvovanju.

Pirati zato hočemo, da se v okviru javnih občil periodično preverja, kaj katera od teh strank dela.

Zato predlagamo naslednje:

Na koncu 3. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

“Izvenparlamentarnim strankam, ki prejemajo proračunska sredstva, se z namenom celovitega informiranja javnosti tudi o vsem drugem parlamentarnem dogajanju, v povezavi z aktivnostmi, vezanimi na Državni zbor Republike Slovenije, zagotovi možnost predstavitve svojih predlogov in stališč v okviru posebnega nacionalnega televizijskega programa iz drugega odstavka Zakona o RTV. Odmerjen čas za posamezno stranko na mesečni ravni ne sme biti krajši od 15 minut.”

 

Obrazložitev

Zakon o političnih strankah v 23. členu določa, da imajo stranke, ki so na volitvah v državni zbor dobile najmanj en odstotek glasov volivcev, pravico do sredstev iz državnega proračuna. Namen financiranja je večja pluralizacija političnega prostora in posledično krepitev demokracije.

Javno financiranje izvenparlamentarnih strank, ki so na volitvah v Državni zbor dobile najmanj en odstotek glasov volivcev, slednje zavezuje k aktivnemu političnemu udejstvovanju. S predlagano dopolnitvijo 3. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija dobijo volivci možnost sprotnega informiranja o delu izvenparlamentarnih strank, ki prejemajo proračunska sredstva, s tem pa tudi nadzor nad njihovim političnim delovanjem. RTV v internem aktu določi pogoje in obliko v okviru avtonomne uredniške politike.

Kontaktna oseba za vprašanja
na temo Piratskega predloga dopolnitve 3. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija:

Boštjan Tavčar
Podpredsednik Piratske stranke Slovenije

E-naslov: bostjan.tavcar@piratskastranka.si