CETA

Evropska Komisija s sporazumom CETA za zaprtimi vrati prodaja naš življenjski standard

 Status 

Zgodba je začasno ustavljena

Sporazum CETA po Belgijskem predlogu čaka na sodbo s strani evropskega sodišča

 Cilj 

Preprečiti sprejetje škodljivega sporazuma

 Opis zgodbe 

Comprehensive Economic and Trade Agreement (Celoviten ekonomski in trgovinski sporazum, krajšano CETA) je predvsem trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Kanado. Namen sporazuma naj bi bil odprava upravnih in pravnih ovir (tarif, nepotrebnih predpisov, omejitev naložb itd.), ki regulirajo trgovino in investicije med stranema, s čimer naj bi olajšala nakup in prodajo blaga ter storitev med EU in Kanado. Partnerici želita svojim podjetjem omogočiti tudi lažje investiranje v gospodarske panoge sopogodbenice. Partnerstvo naj bi spodbudilo ekonomsko rast na obeh straneh Atlantika. Sporazum je obenem pritlehen in javnosti neznan ‘trgovinski’ dogovor med članicami Evropske unije in Kanado, ki podjetjem omogoča izpodbijanje nacionalne zakonodaje v prid ‘poslovnih interesov’. To jim omogoča sistem arbitražnih sodišč ICS. Kljub izrednim naporom ‘državljanov’ Evropske unije in neštetih javnih društev, so skrbi in pritožbe padle na povečini gluha in neposlušna ušesa naših predstavnikov v Evropskem parlamentu, s svetlimi izjemami.

Te zanima, kako se bo zgodba odvijala?

Nekatere naše zgodbe se sčasoma spremenijo v samostojne projekte, kjer lahko sodelujejo tudi osebe/društva, ki niso neposredno povezana s pirati.