Nevtralnost interneta v Evropskem svetu

Pirati smo Evropskemu Svetu želeli sporočiti, da uredba o enotnem digitalnem trgu ne ščiti nevtralnosti interneta.

 Status 

Zgodba uspešno zaključena

Ministrica je spremenila stališče in uredbi skupaj z Nizozemskim predstavnikom odločno nasprotovala.

 Cilj 

Preprečiti krnitev nevtralnosti interneta v Evropi

 Opis zgodbe 

V Evropskemu svetu se je odločalo o enotnem digitalnem trgu, ki je ob problemu mobilnih gostovanj naslavljal tudi problematiko nevtralnosti interneta. Slovenijo je zastopala ministrica za izobraževanje, Dr. Maja Makovec Brenčič, ki je pristojna za področje informacijske družbe. Ministrica je bila pripravljena podpreti uredbo kljub temu, da je pomanjkljivo naslavljala zaščito nevtralnosti interneta v EU. Slovenski Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), kot en področno najbolj naprednih na svetu, opredeljuje nevtralnost interneta kot načelo, po katerem se internetni promet po javnem komunikacijskem omrežju obravnava enakovredno, neodvisno od vsebine, aplikacij, storitev, naprave, vira in cilja komunikacije. Pirati smo pozvali vse parlamentarne in neparlamentarne stranke, da Vlado Republike Slovenije in predstavnico Vlade, ministrico Dr. Maji Makovec Brenčič, opomnijo, da naj s svojim glasom spoštuje slovensko zakonodajo ter nasprotuje uredbi digitalnega trga v predlagani obliki.

 Zaključek zgodbe 

Pirati smo ministrico za znanost, izobraževanje in šport dr. Maja Makovec Brenčič, kot politično predstavnico Republike Slovenije na področju nevtralnosti interneta v Evropskemu svetu pozvali, naj odločno nastopi proti novi evropski uredbi enotnega digitalnega trga, ki močno posega v nevtralnost interneta.

Ministrica je sprva hotela brezpogojno podpreti uveljavitev uredbe, a si je po valu kritik tako s strani Piratov kot tudi slovenske stroke kmalu premislila. Kot razlog za nasprotovanje uredbi smo Pirati navedli napredno slovensko zakonodajo s tega področja ter od ministrice zahtevali, da zagovarja slovensko ureditev področja in nasprotuje sprejetju pomanjkljive evropske uredbe.

Žal sta bila z Nizozemskim predstavnikom edina proti uredbi, a smo v obraz občasno gluhe evropske politike vselej rekli, da naša skupna pravica do enakopravnega dostopa do interneta ni naprodaj!