Vse izjave

EU volitve 2019: Piratska široka koalicija

20. februar, 2019

Zbrali smo napredne in povezovalne sile, ki cenijo temeljne Piratske vrednote: znanje in racionalen pristop k reševanju problemov, hkrati pa do prihodnosti niso brezbrižne.

Objavljeno v kategoriji: Volitve EU 2019

Pirati z evropskimi volitvami 2019 odpiramo novo zgodbo. V boj za poslanska mesta v Evropskem parlamentu se tokrat podajamo v okviru široke koalicije, ki jo sestavljamo Pirati in evropski Zeleni s podporniki. Prvi obraz liste “Povežimo se” bo Urša Zgojznik, borka za čisto okolje in Slovenka leta. Pirate bo na listi predstavljal podpredsednik Boštjan Tavčar, vodilni strokovnjak s področja zaščite in reševanja – 112.

Za tako zgodbo smo se Pirati odločili po temeljitem razmisleku in poglobljenem dialogu, ki smo ju izvedli v preteklem letu. Že dolgo je bilo jasno, da bo morala biti slovenska Piratska zgodba, ko gre za preboj v Evropski parlament, povezovalna.

Pirati smo na ravni Evropskega parlamenta delovali v skupini evropskih Zelenih. Vsa leta svojega mandata, v katerem je dosegla številne uspehe na Piratskih temah, je bila članica te skupine tudi znana nemška Piratka Julia Reda. To dobro sodelovanje nadgrajujemo s skupnim nastopom v “Povežimo se”.

Ker hočemo reševati tisto, kar nas teži danes

Zbrali smo napredne in povezovalne sile, ki cenijo temeljne Piratske vrednote: znanje in racionalen pristop k reševanju problemov, hkrati pa do prihodnosti niso brezbrižne. Zato kot ključne točke naše zgodbe izpostavljamo varovanje okolja, zavezanost napredku in večji blaginji, ki ju prinaša informacijska družba, krepitev socialne države ter boj proti korupciji in drugim za družbo uničujočim dejavnostim. Točke, kjer se v celoti ne strinjamo, presegamo z dialogom in kompromisi.

Pirati smo zagovorniki in ostri kritiki EU. Njen demokratični primanjkljaj nam je zelo jasen, kot tudi dejstvo, da je v času globalizacije EU edina entiteta, ki lahko Sloveniji zagotovi preživetje in zaščito. V globaliziranem svetu, kjer se soočamo z apetiti mega korporacij (TTIP), globalnim segrevanjem in globalnimi migracijami, nam le EU lahko zagotovi soočanje s temi izzivi. Delovanje Unije moramo vzeti v svoje roke in odločanja ne več prepuščati balončku bruseljskih birokratov in neaktivnih poslancev.

Ključni projekti po izvolitvi

Piratske politike so integralen del te zgodbe. S sodelovanjem z različnimi deležniki v Sloveniji bomo vzpostavili ekosistem političnega delovanja, ki bo v interesu vseh, hkrati pa bomo lahko Piratsko agendo vodili na nivoju Evropskega parlamenta.

Takoj po izvolitvi naše evropske parlamentarke se bomo lotili večih ključnih projektov. Prvi med njimi je vzpostavitev mehanizmov za transparentno delovanje Evropskega parlamenta in predstavnikov s ciljem preprečevanja korupcije. Drugi projekt bo vzpostavljanje normativnih in drugih pogojev za čim hitrejši prehod v informacijsko družbo in četrto industrijsko revolucijo po meri človeka. Tretji ključni projekt bo okrepitev delovanja nevladnega sektorja na področju informacijske družbe in okolja.

Prav tako nadaljujemo boj na področju reforme avtorskega prava, boj za nevtralen internet ter neposredno vzpodbudo malim in srednjim podjetjem za delovanje v mednarodnem okolju.

Čas je za močan Piratski glas v Evropskem parlamentu.

Vsebine povezane z isto programsko točko

izjava
Prav tako o programski točki: Povezave z Evropsko unijo

V Luksemburgu smo se zavezali naši novi poti