Vse izjave

Odprto pismo ministru za javno upravo

10. marec, 2015 (nazadnje posodobljeno: 1. maj, 2018)
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Efektivna transparentnost
Objavljeno v kategoriji: Državni informacijski oblak, Odprta pisma

Spoštovani minister za javno upravo, g. Boris Koprivnikar!

Z veliko zaskrbljenostjo spremljamo ukrepe za prenovo državne informatike, ki jih pripravljajo v Direktoratu za informatiko in e-storitve vašega ministrstva. Državna informatika je del širše informacijske družbe, zato se mora razvijati skupaj z njo v dobrobit nas vseh. Projekt prenove državne informatike je od samega začetka zavit v veliko tančico skrivnosti in ne-transparentnosti. Neodgovorno je, da na Direktoratu za informatiko in e-storitve k projektu niso pritegnili strokovnjakov iz ostalih organov državne uprave. S tem se ustvarja utemeljen dvom o strokovnosti in izvedljivosti projekta, ki ne more biti uspešen brez poznavanja specifičnih potreb posameznih državnih organov. Na Direktoratu za informatiko in e‑storitve se zavedajo tveganja, saj ocenjujejo prenovo kot visoko tvegano z visoko verjetnostjo nastanka negativnih posledic. Projektov tako visokega tveganja ni dopustno predlagati Vladi v izvedbo, dokler se ne odpravijo vzroki tveganja, ti pa večinoma izvirajo iz napačnega pristopa k pripravi projekta.

Predvideni denarni prihranki so se, upoštevajoč prve ocene, prepolovili. Iz ministrstev še vedno opozarjajo, da prihranki temeljijo na zavajajočih podatkih o številu informatikov in porabi finančnih sredstev. Upoštevajoč pričakovana visoka tveganja bodo stroški na koncu lahko celo višji kot so sedaj.
S predvideno prerazporeditvijo večjega števila informatikov iz posameznih državnih organov na Direktorat za informatiko in e-storitve bo nastala praznina, ki jo bo potrebno nadomestiti, saj drugače ne bo možno zagotavljati normalnega delovanja državnih organov. Kdo bo prevzel odgovornost za morebitne težave? Na Direktoratu za informatiko in e-storitve obljubljajo, da bodo ta izpad skušali zapolniti s sklepanjem sporazumov o zagotavljanju nivoja storitev. Koga bodo bremenili stroški teh sporazumov?

Nezakoniti so poskusi poseganja v avtonomne informacijske sisteme organov nacionalne varnosti. Predlogi, da bi o razvoju informacijskih sistemih za obrambo, notranje zadeve, zaščito in reševanje, obveščevalno dejavnost, zunanje zadeve, odločala peščica ljudi, ki bi jih na predlog vašega ministrstva imenovala vlada, potencialno ogrožajo nacionalno varnost. Ne predstavljamo si, da bi ljudje, ki nimajo vedenja o obrambi, varovanju ljudi, zaščiti ljudi v primeru naravnih nesreč in obveščevalni dejavnosti odločali o slednjem. Pri tem ne gre samo za mešanje pojmov svetovanje in odločanje, Svet vlade za informatiko je zgolj posvetovalni organ, ki zgolj usmerja področje informatike, temveč za direktno poseganje v pristojnosti avtonomnih sistemov nacionalne varnosti, katerih pristojnosti, tudi s področja informacijskih sistemov, kar je kršitev specialnih zakonov, ki urejajo ta področja (Lex specialis derogat legi generali).

Skrivanje podatkov, tako pred organi državne uprave kot tudi širše javnosti, je v nasprotju z dobro poslovno prakso ter krši pravice ljudi do obveščenosti. Opozorili bi vas radi na stališče Informacijskega pooblaščenca, ki v zvezi s skrivanjem podatkov o projektu prenove pravi, da oteženi postopki usklajevanja z ministrstvi in organi javne uprave ne smejo biti razlog za prikrivanje podatkov, saj bi morali na direktoratu usklajevanja predvideti v časovnem razporedu izvedbe. Prenova državne informatike je v prvi vrsti projekt vlade in ne posameznega direktorata. Zato je naloga vlade, da oceni, ali so bili v projektu upoštevani interesi vseh državnih in javnih organov. Stališče direktorata, da zainteresirani javnosti ne razkrijejo podatkov, ker bi to lahko vplivalo na izvedbo projekta, je nedopustno.

Pozivamo vas, da zagotovite zakonitost in transparentnost vseh ukrepov za prenovo državne informatike in da v njihovo pripravo vključite vse organe državne uprave in širšo javnost. Pozivamo vas, da do takrat ustavite vse postopke, saj bi škodljive posledice uveljavitve teh postopkov presegle morebitne koristi. Z vključitvijo čim širšega kroga strokovnjakov in zainteresirane strokovne javnosti boste zmanjšali visoka tveganja za neuspeh projekta in vpliv lobijev ter povečali transparentnost in demokratičnost delovanja vašega ministrstva.

Odgovor ministra najdete tu. In naš odgovor nanj.

Preberite več:

Vsebine povezane z isto programsko točko

izjava
Prav tako o programski točki: Efektivna transparentnost

Preprečimo sporazum ACTA, ki omejuje svobodo in razvoj!

blog
Prav tako o programski točki: Efektivna transparentnost

Transparentnost države in politike

izjava
Prav tako o programski točki: Efektivna transparentnost

Vseevropski dan boja proti sporazumu ACTA