Anonimni avtor
* Avtorjem omogočamo anonimnost, saj nekateri še ne želijo biti asociirani kot člani stranke. Za več informacij se obrnite na zapisi@piratskastranka.si.
Vsi blog zapisi

Transparentnost države in politike

29. april, 2012 (nazadnje posodobljeno: 4. julij, 2018)
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Efektivna transparentnost
Objavljeno v kategoriji: Demokracija, Efektivna transparentnost, Informacijska politika, Piratske vrednote, Transparentnost, Zakonodaja

Kaj mislimo, ko rečemo transparentnost države in politike. Transparentnost je pridevnik, ki označuje prosojnost, razvidnost ali jasnost nečesa. Kadar govorimo o državi, potem običajno mislimo na celoten javni sektor, ki poleg državne uprave obsega tudi vse javne službe (npr. Ministrstvo za zdravje je del državne uprave in posledično javnega sektorja medtem, ko je zdravstvo del javnega sektorja, ni pa tudi del državne uprave). Kadar govorimo o politiki, potem imamo v mislih vse politične stranke in vse ravni političnega odločanja, tako na državni kot na lokalni ravni.

Transparentnost in dostopnost državljanom naj bosta učinkovita

Transparentnost države pomeni, da so vse informacije, ki jih država ustvarja, vsem državljanom vedno na razpolago, dostopne na lahek način in v primerni obliki, kar se pogostokrat ne uresniči. “Transparentnost” se že dolgo uporablja kot krinka za upravičevanje odločitev, ki so v osnovi nedemokratične. Ko na dan pride kritika o zakonodajnem procesu, ki je bil preveč izključevalen, mu v bran velikokrat stopi argument: “To ni res, vse informacije so bile objavljene na javni oglasni deski.” Že mogoče, vendar dejstvo, da se oglasna deska nahaja v najbolj oddaljenem hodniku mestne hiše (ali parlamenta), kamor nihče nikoli ne zaide niti po pomoti, ne spremeni dejstva, da je bil proces izključevalne narave. Ideja Piratov je, da se zatorej uvede nov termin: efektivna transparentnost.

Izjeme od pravila, da so “vse informacije, ki jih država ustvarja, vsem državljanom vedno na razpolago” morajo biti karseda redke (nacionalna varnost, varstvo osebnih pravic posameznika in preprečevanje in preganjanje kriminalnih dejanj) ter ozko in enoznačno opredeljene. Današnja informacijska tehnologija, katero za svoje delovanje uporablja tudi država, omogoča enostavno in, glede na učinek, cenovno zanemarljivo objavljanje vseh vrst informacij na spletu. Državljanom je tako omogočen neposreden vpogled v delovanje in strukturo države.

Čeprav je Republika Slovenija dosegla določeno raven transparentnosti države na spletu, je ta še vedno daleč od tiste, ki bi maksimalno onemogočala koncentriranje moči pri posameznikih in skupinah zaradi privilegiranega dostopa do informacij. Moč pomeni možnost zlorabe, če ta ni nadzorovana. In če vse informacije niso javno dostopne, potem državljani ne morejo enakovredno sodelovati pri nadzoru in soupravljanju države. Čim večje sodelovanje državljanov pri delovanju države je tisto, kar izboljšuje demokratični proces in povečuje zastopanost posameznega državljana v delovanju države.

Enak pristop velja tudi za politiko, ki želi zasesti ali zaseda javno funkcijo. Privilegiran položaj političnih funkcionarjev mora s seboj nositi tudi zavezo delovanju skupnosti in odgovornost za morebitno izdajo zaupanja. Zato mora biti njihovo delovanje in premoženjsko stanje transparentno na tak način, da je preverljivo in da ima vsak državljan možnost vpogleda in nadzora, zakonodaja pa mora predvideti sankcije za morebitne zlorabe, predvsem za korupcijo, ki v tem primeru predstavlja skrajno zavrženo dejanje izdaje zaupanja in sovražnega delovanja proti celotni skupnosti. Le transparentna in neodvisna politika lahko, v skladu s svojo ideološko usmeritvijo, deluje v dobro skupnosti kot celote.

Potrebujemo politiko, ki daje moč sodelovanja in nadzora državljanom

Transparentnost države in politike je torej instrument, ki državljanu daje moč sodelovanja v delovanju države in politike ter moč nadzora nad delovanjem države in politike. Zavedajoč se, da živimo v svetu, v katerem je politika postala močvirje kjer interesne skupine zlahka dosegajo svoje cilje, država pa je ujetnica takšne politike, menim, da je transparentnost države in politike eden bistvenih mehanizmov, s katerim lahko omogočimo politiki v demokraciji to, kar je njen raison d’etreupravljati skupnost v dobro vseh. Tako lahko dosežemo povrnitev zaupanja v politične stranke, funkcionarje in v državo, ki je tukaj zato, da služi državljanom. Seveda pa sama transparentnost ne omogoča napredka, če nam služi samo za razgaljanje korupcije, v ozadju pa ni nobenega učinkovitega mehanizma, ki bi korupcijo sankcioniral. Takšen mehanizem oz. ustrezne zakone bo politika morala sprejeti, če bo želela pokazati državljanom, da ji je količkaj za dobrobit celotne skupnosti.


Lektor / Prevajalec: Matjaž I, posodobili Pirati 26.7.2016

* Zapis izraža stališča avtorja in ne nujno tudi Piratske stranke.

Vsebine povezane z isto programsko točko

izjava
Prav tako o programski točki: Efektivna transparentnost

Preprečimo sporazum ACTA, ki omejuje svobodo in razvoj!

izjava
Prav tako o programski točki: Efektivna transparentnost

Vseevropski dan boja proti sporazumu ACTA

izjava
Prav tako o programski točki: Efektivna transparentnost

Izjava Piratov ob ljudskih protestih v Mariboru