Vse izjave

Preprečimo sporazum ACTA, ki omejuje svobodo in razvoj!

28. januar, 2012 (nazadnje posodobljeno: 1. maj, 2018)

ACTA je v tajnosti spisan sporazum, ki krši tvoje, z ustavo zagotovljene pravice do zasebnosti, vpeljuje nadzor in cenzuro ter ukinja svobodo komunikacije in govora. Velike korporacije pod krinko globalnega boja proti piratstvu zlonamerno vplivajo na ekonomski, politični in družbeni položaj posameznih držav.

Objavljeno v kategoriji: ACTA, Cenzura, Mednarodni sporazumi

ACTA je v tajnosti spisan sporazum, ki krši tvoje, z ustavo zagotovljene pravice do zasebnosti, vpeljuje nadzor in cenzuro ter ukinja svobodo komunikacije in govora. Velike korporacije pod krinko globalnega boja proti piratstvu zlonamerno vplivajo na ekonomski, politični in družbeni položaj posameznih držav. Sporazum do skrajnosti radikalizira že obstoječi nadzor nad svetovnim spletom in preprečuje prost dostop do informacij.

ACTA posega tudi na področje človekovega zdravja in enači ponarejena in generična zdravila, kar vodi do zmanjšane dostopnosti generičnih zdravil, ki rešujejo in lajšajo življenja milijonov prebivalcev držav v razvoju.

ACTA zahteva patentiranje prehrambenih izdelkov, predvsem semen, kar neposredno ogroža lokalne pridelovalce hrane, prehrambeno neodvisnost in samooskrbo.

Sporazum so vse do razkritja na Wikileaksu sestavljali in usklajevali v tajnosti – dejstvo, ki zahteva dodatno previdnost.

Način in postopek sprejemanja sporazuma je zaradi netransparentnosti obsodilo in zavrnilo že nekaj držav članic EU. Izjemno kritično sta se odzvali tudi slovenska in evropska javnost. Odgovorni poročevalec Evropskega parlamenta g. Kader Arif je odstopil in sprejetje ACTE označil kot grobo kršitev pravnih standardov EU.

Opozarjamo, da je podpis s strani Republike Slovenije, brez vključitve javnosti in stroke ter zlasti uporabnikov oz. državljanov, popolnoma nesprejemljiv!

Piratska stranka se zavzema za vseslovensko in mednarodno ODPRTO razpravo vseh deležnikov; strokovnjakov, civilne in javne družbe ter soočenje stališč, ki bi prinesla uporabnikom prijazne in tehnološko ustrezne rešitve, skladne z nacionalnimi, evropskimi in mednarodnopravnimi predpisi ter z Ustavo zagotovljenimi človekovimi pravicami.

V bodoče bo ena izmed naših glavnih nalog, da slovenske poslance v Evropskem parlamentu, predstavnike v slovenskem Državnem zboru in javnost obveščamo in opozarjamo na škodljivosti tega sporazuma.

Borili se bomo za odstranitev vseh spornih določil, ki uveljavljajo neupravičeno poseganje v tvojo zasebnost, tako v fizičnem svetu kakor tudi na internetu. Pravica do zasebnosti preprosto mora ostati nedotakljiva.

Svetovni splet mora ostati svoboden in nevtralen.

Vsak glas šteje, tudi tvoj!

Vsebine povezane z isto programsko točko

izjava
Prav tako o programski točki: Prostotrgovinski sporazumi

Vseevropski dan boja proti sporazumu ACTA

izjava
Prav tako o programski točki: Prostotrgovinski sporazumi

ACTA je mrtva, naj živi sporazum CETA!

izjava
Prav tako o programski točki: Prostotrgovinski sporazumi

Trgovinski sporazum CETA