Vse izjave

Odstrel volkov in medvedov ni prava rešitev!

13. maj, 2019

Menimo, da je najprej potrebno poskrbeti za ustrezno zaščito živine z visokimi električnimi ogradami in pastirskimi psmi, vzrejenimi in šolanimi za zaščito črede pred plenilci.

Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Kmetijstvo, prehrana in gozdarstvoEkologija in zaščita živali
Objavljeno v kategoriji: Ekologija, Pravice živali

Pirati nasprotujemo izrednemu odstrelu volkov in medvedov na pobudo kmetov. Menimo, da je najprej potrebno poskrbeti za ustrezno zaščito živine z visokimi električnimi ogradami in pastirskimi psi, vzrejenimi in šolanimi za zaščito črede pred plenilci. Po naših podatkih je bila kmetom v preteklosti ponujena izgradnja ograj in izšolani psi, vendar večina te pomoči ni izkoristila.

Poleg tega strokovnjaki opozarjajo, da pobijanje volkov in s tem uničenje tropov zgolj povečuje plenjenje živine, saj zaradi razbitega tropa veliko težje lovijo divjad. Po naravi so volkovi plahe živali in se izogibajo zahajanju na področje človeka.

Od kmetov na področju večjih plenilcev torej pričakujemo, da svojo živino primerno zaščitijo, s pomočjo državnih subvencij. Če bi kmetje to pomoč zavrnili in živine ne bi zavarovali pa predlagamo, da ne bi bili upravičeni do odškodnine s strani države.

Predlagamo, da se na področjih, kjer se pojavlja zver, povsod uvedejo primerni zabojniki za odpadke, ki zverem (medvedom) onemogočajo dostop do vsebine zabojnika. Takšna praksa je v tujini že uspešno uvedena.

Vsebine povezane z isto programsko točko

izjava
Prav tako o programski točki: Kmetijstvo, prehrana in gozdarstvo

Na nakovalu zakona tudi nevladne organizacije in kmetje!