Vse izjave

Pirati še vedno hočemo Drugi tir brez korupcije!

18. april, 2018 (nazadnje posodobljeno: 1. maj, 2018)

Na podlagi vseh podatkov, ki so glede projekta Drugi tir na voljo danes lahko samo rečemo, da ga Pirati v tej obliki ne moremo podpreti.

Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Efektivna transparentnostKljučna infrastruktura
Objavljeno v kategoriji: Drugi tir, Efektivna transparentnost, Infrastruktura, Korupcija, Transparentnost

Drugi tir gre ponovno na referendum, ki bo 13. maja. Državljanke in državljani bomo odločali o financiranju izgradnje Drugega tira med Divačo in Koprom. Dobili smo zakon, ki določa okvirno višino investicije, nihče pa ne pozna celotne finančne in investicijske vrednosti projekta. Takšnega predloga seveda ne bo podprl nihče: nobena banka, noben investitor, niti EU. V tej obliki mu nasprotujemo tudi Pirati.

Račun brez krčmarja

Okvirne ocene stroškov se gibljejo med 970 milijonov ter 1.8 milijarde evrov. Tako lahko rečemo, da je to največji investicijski projekt desetletja te vlade. Prav tako lahko rečemo, da imamo pred seboj predlog za izgradnjo “Zlatega tira”.

Pričakovali bi, da bo v investicijskem planu ovrednotena tudi cena financiranja oz. kreditov. Pa vendar lahko državljani na uradni strani projekta najdemo samo zelo skope in splošne podatke o strukturi financiranja, kot ga predlaga Vlada.

Da ne bo pomote, vsi smo za izgradnjo Drugega tira, seveda dvotirnega! Pa vendar, Vlada od nas zahteva, da ji podarimo podpis in garancijo za financiranje projekta brez zaključnega računa!

Država se transparentnosti izogiba na vso moč

Poznamo zgodbo o TEŠ6, katerega bomo drago odplačevali vsi porabniki električne energije do leta 2045. Pravijo, da je pri Drugem tiru čisto drugače, da državljani in državljanke ne bomo plačevali izgradnje iz proračuna. In v tem je trik! Za financiranje Drugega tira se bodo pojavili tuji investitorji in banke, ki za svoj vložek zahtevajo samo delno koncesijo. V kakšnem obsegu in pod kakšnimi pogoji so se našli investicijski “angeli”, nam vlada žal noče zaupati, saj jih opredeljuje za tajne podatke.

Na lepe oči nam pravijo, da se bo po končani investiciji vsa infrastruktura vrnila v državne roke, prav tako potencialni deleži v podjetjih, ki bodo investicijo financirala oz. vodila.

Glede na napovedane in dejanske stroške preteklih tovrstnih projektov, imamo lahko dvome:

Vir: Javna občila

Hkrati vlada meni, da je predlog, ki ga je podala civilna družba in govori o financiranju projekta iz proračuna z dosti nižjimi obrestmi in popolnoma transparentno, slab.

Vladni predlog ne razkriva interesov investitorjev, ni transparenten in je ocenjen zelo na približno. Tu se seveda pojavi tudi vprašanje, kako je mogoče, da je parlament sprejel zakon o financiranju, ki vključuje financiranje t.i. zalednih držav, na Ministrstvu za infrastrukturo pa nimajo zabeleženega niti enega lobističnega stika!

Oglasila se je tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ki meni, da če vlada

ne bo delovala po načelu transparentnosti, in ne bo vključila dodatnih mehanizmov javnega nadzora, predstavlja predmetni okvir predloga zakona precejšnje tveganje za korupcijska ravnanja.

Vlada še kar vztraja pri potencialno koruptivnih praksah

Pred prvim referendumom smo Pirati na Vlado poslali zahtevo, naj javno objavi vse dokumente in podatke, na podlagi katerih so naredili izračun gradnje celega projekta drugega tira ter naj predstavi specifikacijo stroškov financiranja drugega tira, še zlasti stroškov financiranja s strani zalednih držav (stroški najemanja kreditov in drugi stroški).

Kot odgovor na projekt, ki je vreden več kot milijardo evrov, smo prejeli samo 16 (!) strani gradiva, povsem nepovezanega z našimi vprašanji. Finančna struktura Drugega tira ostaja nejasna.

Kljub razsodbi vrhovnega sodišča, ki je med drugim zapisalo:

“Vlada je s proračunskimi sredstvi v višini 97.000 evrov financirala nedopustno referendumsko kampanjo, saj so v njej poudarjali le pozitivne posledice uveljavitve zakona o drugem tiru in negativne, ki bi izvirale iz zavrnitve zakona, ne pa tudi morebitnih tveganj, ki jih prinaša uveljavitev,«

Vlada torej še vedno ne deluje transparentno.

Da bomo Vladi malo olajšali delo, bomo na Ministrstvo za infrastrukturo poslali nabor osnovnih vprašanj o financiranju projekta. Upamo, da so vsi dozdajšnji zapleti Vlado izučili in da bo tokrat delovala zakonito in mogoče celo efektivno transparentno.

Na podlagi vseh podatkov, ki so glede projekta Drugi tir na voljo danes, lahko samo rečemo, da ga Pirati, hkrati pa noben trezno razmišljujoč državljan ali državljanka, v tej obliki ne moremo podpreti.

Zahtevamo, da se zakon v tej obliki umakne in da se projekt pripravi transparentno. Pirati hočemo vedeti, kam bo šel denar davkoplačevalcev! Ocenjujemo, da je trenutni zakon napisan za specifične interese in da je investicija ocenjena zelo pavšalno.

Zdi se, da se v Sloveniji ne moremo zmeniti nič, razen v primeru provizije, ki v tem primeru dosega 300 do 500 milijonov evrov.

Pirati takim apetitom pravimo: Za vas v Sloveniji ni prostora.

Vsebine povezane z isto programsko točko

izjava
Prav tako o programski točki: Efektivna transparentnost

Preprečimo sporazum ACTA, ki omejuje svobodo in razvoj!

blog
Prav tako o programski točki: Efektivna transparentnost

Transparentnost države in politike

izjava
Prav tako o programski točki: Efektivna transparentnost

Vseevropski dan boja proti sporazumu ACTA