Vse izjave

Izjava piratov glede sprejemanja ZNPPol

29. januar, 2013 (nazadnje posodobljeno: 1. maj, 2018)
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Zasebnost, nadzor in varovanje podatkov
Objavljeno v kategoriji: Zasebnost in nadzor

Državni Zbor RS je 29.1. na drugi obravnavi odločal o predlogu Zakona o nalogah in pooblastilih policije (predlog ZNPPol).

Predlog zakona daje Policiji zaradi opravljanja policijskih nalog zelo široko pristojnost zbiranja in obdelave osebnih in drugih podatkov, vključno s podatki iz zaupnih razmerij oziroma poklicnih skrivnosti. V tej luči, kot tudi v luči vseh pasti, ki jih v sebi skrivajo informacijske tehnologije, sta sporna 113. člen, ki ureja uporabo tehničnih sredstev pri zbiranju podatkov in 114. člen, ki ureja uporabo tehničnih sredstev pri izvajanju policijskih pooblastil in spremljanju javnih zbiranj.

V skladu z omenjenima členoma lahko policija sama odloča katera tehnična sredstva bodo policisti uporabljali pri svojem delu. Ob tem se pridružujemo stališču informacijske pooblaščenke, da morajo biti pooblastila represivnih organov natančno določena z zakonom. Pooblastila ne smejo biti določena tako splošno in široko, da bi njim samim dovoljevala izbiro metod in sredstev, s katerimi bi smeli poseči v življenje posameznikov.

Problematična je tudi možnost spremljanja zakonitosti izvajanja policijskih pooblastil, pri kateri smejo policisti uporabljati tehnična sredstva za fotografiranje ter video in avdio snemanje. Pridružujemo se stališču informacijske pooblaščenke, da gre za nesorazmeren ukrep. Interes represivnega organa, da dokaže zakonitost svojega dela, ne more povsem in vselej prevladati nad interesom posameznika. Pomembno je, da državljan ob ob izvajanju policijskih pooblastil ne sme biti prizadet v svojih pravicah in svoboščinah bolj, kot je to nujno.

Piratska stranka Slovenije poziva vse poslance, da upoštevajo poziv Informacijske pooblaščenke in z amandmaji spremenijo sporne člene tako, da bodo ti v kar najmanjši možni meri in sorazmerno z namenom, posegali v človekove pravice. Zastopamo stališče, da je omenjeni določbi v taki obliki, kot sta predlagani potrebno bodisi izpustiti ali pa vanje vgraditi varovalke, ki bodo zagotavljale zasebnost posameznikov in varstvo osebnih podatkov.