Vse izjave

Zakaj Pirati podpiramo izvedbo analize prodaje Telekoma Slovenije

24. marec, 2015 (nazadnje posodobljeno: 1. maj, 2018)
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Privatizacija in upravljanje podjetij v državni lastiKljučna infrastruktura
Objavljeno v kategoriji: Ekonomija, Privatizacija, Telekom Slovenije

tldr-mors_telekom_banner

Minister za obrambo, g. Janko Veber, je preko Obveščevalno-varnostne službe (OVS) in Uprave za zaščito in reševanje dobil poročilo o morebitnih posledicah, če pride do zamenjave lastnikov Telekoma Slovenije – kot državnega komunikacijskega operaterja. V medije in javnost so v zadnjih dneh prišle informacije, da sta službi Obrambnega ministrstva pripravila interno poročilo. Dokumente, ki sta jih službi objavile, sporočata jasno sporočilo: strokovna analiza posledic prodaje Telekoma ni bila narejena. Nanj Pirati že kar zajeten čas opozarjamo. Sedaj imamo pred seboj dokumente državnih organov, ki to potrjujejo.

Dejanje ministra za obrambo podpiramo zato, ker prizemlji Vlado RS pri postopku prodaje Telekoma

Poročilo o posledicah prodaje Telekoma je Vladi RS predstavilo Ministrstvo za obrambo. Pregled vseh dejavnikov in posledic prodaje naredi prodajalec, ki je v tem primeru država oziroma njen dejanski predstavnik v upravnih zadevah, Vlada. Do medijskega izliva o raziskavi OVS Vlada RS ni kazala aktivnega sodelovanja pri pregledu posledic prodaje. Nedopustno je, da se takih raziskav ne naredi, predvsem v primerih, ko se prodajajo podatkovne avtoceste 21. stoletja, po katerih tečejo naši osebni podatki ter zaupni državni podatki iz vseh služb Ministrstev. Vlada bi morala sprejeti strategijo upravljanja z državnim premoženjem in preučiti vse aspekte prodaj podjetij, ki zanjo upravljajo s tako pomembnimi storitvami. Privatizacija strateških podjetij ni zgolj ekonomsko vprašanje. Še posebej zanimivo je namreč, da v tekočem prodajnem postopku največjega telekomunikacijskega operaterja v državi Vlada RS ni naročila nobene varnostne analize s strani SOVE (Slovenska varnostno obveščevalna služba) in vseh ostalih ministrstev.

Trpela bo tajnost podatkov državljanov in države, ki tečejo po infrastrukturi Telekoma

Državne institucije v sklopu ponudbe Telekoma Slovenije trenutno uporabljajo zelo širok spekter storitev. Uporablja se javna mobilna telefonija, mobilni prenos podatkov, stacionarno telefonijo, omogoča se uporaba interneta in še bi lahko naštevali. Nadzor nad prometom vrši lastnik, kar je danes še zmerom država. Ob potencialni zamenjavi lastnika podjetja Telekom mora država poskrbeti, da tajnost podatkov ostane na trenutni ravni ali se celo izboljša, nikakor se stopnje tajnosti podatkov ne sme zniževati v prid privatnega partnerja. Država mora poskrbeti, da ali ohrani trenutno kvaliteto storitev pri privatnem lastniku, ali da nadomesti izpad tajnosti na nekoč varnih povezavah z gradnjo novih povezav, ki bi zopet bile v lasti države. V slednjem primeru (ne)zagotavljanja zasebnosti smo sicer še vedno na udaru državljani.

Vlado RS pozivamo, da se v luči razkritij analiz MORS-a opredeli do nadaljnjih postopkov prodaje Telekoma d.d. V kolikor je Vlada pripravljena nadaljevati prodajo, naj to javno predstavi in iz naslova rešitve nastale situacije razloži, kako bo zagotovila varnost delovanja naših varnostnih sistemov v primeru prodaje. Verodostojnost nadaljnjih postopkov prodaj oz. privatizacije podjetij v državnih rokah je v igri! Vlada mora reagirati in postaviti prave temelje za nadaljnjo delo SDH in sprejeti zakone in podzakonske akte, ki bodo zagotovili, da bodo nadaljnji privatizacijski postopki potekali brez sence dvoma o pravilnosti le-teh.