Vse izjave

To ni privatizacija, to je razprodaja!

23. december, 2014 (nazadnje posodobljeno: 1. maj, 2018)
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Privatizacija in upravljanje podjetij v državni lasti
Objavljeno v kategoriji: Ekonomija, Informacijska politika, Privatizacija, Telekom Slovenije

TL;DR Privatizacija Telekoma Slovenije

Pirati smo že večkrat opozorili na nekatere probleme pri morebitni privatizaciji Telekoma d.d. in Skupine Telekom Slovenija. Med kampanjo za volitve v DZ RS smo izpostavljali problematiko prodaje družbe Telekom d.d., ki vključuje odprodajo informacijske infrastrukture v podjetju. Naša stališča so ravno tako povzeli v zmagoviti stranki dr. Mira Cerarja, ki je po volitvah pokazala, da se danih zavez ne misli držati.

Ker se kot najverjetnejši kupec omenja tudi državno podjetje iz Nemčije, bi lahko rekli, da naši vladi ni toliko do privatizacije kot do razprodaje. V kolikor podjetje prodamo drugemu državnemu podjetju ne moremo govoriti o privatizaciji.

Pridružujemo se podpisu peticije s prvopodpisanim dr. Jožetom Mencingerjem, ki opozarja pred razprodajo državnih podjetij sistemske narave, vodilnih podjetij v javnem pomenu in podjetij z infrastrukturo. Menimo, da gre za razprodajo podjetij, ki so vitalnega pomena za delovanje družbe in celotnega ustroja naše države. Čeprav se strinjamo, da so podjetja v večinski državni lasti prepogosto slabo upravljana pa poudarjamo, da slabo upravljanje ni in ne more biti razlog za privatizacijo državne srebrnine, rešitev v tem primeru je namreč relativno preprosta – izboljšajmo upravljanje! V primeru prodaje podjetij z infrastrukturo si namreč režemo podstat potencialnega razvoja v prihodnosti. S prodajo bomo zadovoljili kratkoročni učinek priliva v državni proračun a hkrati odrezali možnosti razvoja države v prihodnje.

Preprečite razprodajo! Telekoma ne damo!

Telekom d.d. je podjetje z zelo pomembno vlogo razvoja informacijske tehnologije v Sloveniji. Z razprodajo bi izgubili možnost razvoja uporabnih tehnologij, ki so zelo pomembne za prihodnost. Hkrati pa je potrebno izpostaviti tudi nezanemarljiv multiplikativni vpliv, ki ga ima Telekom na celotno slovensko IKT industrijo, saj le ta zanj razvija, servisira in na druge različne načine sodeluje z njim, kar bo v primeru prodaje nedvomno pripeljalo do konca in prenosa teh storitev iz matičnih podjetij oz. v tujino. Prav nihče si ne želi zgodbe privatizacij iz soseščine, kjer se je tovrstna poteza izkazala za napačno.

V naši stranki si želimo nadaljnji razvoj podjetja, ki ima enormen potencial, da zgradi hrbtenico tudi na bele in sive lise v Sloveniji. Prav tako je pomembno dejstvo, da smo podpisniki zaveze Digitalna agenda 2020, ki govori ravno o tem. Zgraditi moramo infrastrukturo, kjer bo vsak uporabnik imel dostop do interneta s povezavo vsaj 100Mbps. Govoriti o razvoju in predlagati prodajo Telekoma d.d. nima smisla. V kolikor bi Vlada RS imela resen namen uporabiti sredstva prodaje za nadaljnji razvoj na tem področju, bi morala velik del kupnine nameniti izgradnji hrbtenice, kar bi zneslo okoli 500 mio €. Ta sredstva bi morala namensko posredovati novoustanovljeni družbi ali agenciji, ki bi se zavezala temu cilju. Vendar tega ni storila.

Zahtevamo, da Vlada takoj zaustavi razprodajo podjetij ter odpove vse dogovore o prodaji Telekoma in da najprej pripravi celovito strategijo razvoja Slovenije!

Razprodaja Telekoma