Vsi blog zapisi

Kdo so žvižgači in zakaj je njihova zaščita nujnost?

7. november, 2018 (nazadnje posodobljeno: 19. november, 2018)
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Efektivna transparentnost države in zaščita žvižgačev
Objavljeno v kategoriji: Korupcija, Transparentnost, Žvižgači

Žvižgači so tisti pogumni posamezniki in posameznice, ki igrajo ključno vlogo pri odkrivanju korupcije, prevar in drugih nepravilnosti, ki povzročajo škodo javnemu interesu. Natančnejše definicije konceptov, ki se dotikajo žvižgaštva, si lahko preberete tule.

Z razkrivanjem podatkov o nepravilnostih so žvižgači pomagali rešiti marsikatero življenje. Obvarovali so milijarde evrov javnih financ ter preprečili poslabšanje stanja in nastanek hujših škandalov.
To pa seveda mnogim ni všeč. Prvi med njimi so močni šefi, ki so odgovorni za umazanijo v svojih oddelkih, drugi pa skorumpirani ljudje, ki zaradi žvižgaštva nenadoma ne morejo do ogromnih vsot denarja. In taki ljudje so se žvižgačem pripravljeni kruto maščevati.

Žvižgaštvo
dejanje razkrivanja informacij, ki kažejo na koruptivne, nezakonite, zavajajoče ali nevarne dejavnosti v škodo javnega interesa, ki jih izvaja organizacija ali ki se izvajajo v organizacijah zasebnega ali javnega sektorja. Informacije se razkriva zato, da lahko pristojni organi ali ustanove dejanja ustavijo ali preprečijo.

Žvižgači trpijo vse od šikaniranja, mobinga, prekinitve delovnega razmerja do groženj in aretacij. V najhujših primerih pride tudi do fizičnih napadov in celo umorov. Mnogi žvižgači so zaradi ustrahovanja in vse hujših napadov storili samomor.

Žvižgače moramo torej zaščititi in to čim bolj. Ustreznejši sistem zaščite bi olajšal razkrinkanje kaznivih dejanj in dejavnosti ter okrepil transparentnost. Vodilne bi na boleč, a nujen način prisilil v prevzemanje odgovornosti – tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Vodilni principi
Vsi žvižgači v javnem in zasebnem sektorju potrebujejo dostopne in zanesljive kanale za prijavljanje kaznivih dejanj in delovanja;, vzdržno celostno (pravno, ekonomsko, psihološko) zaščito proti vsem oblikam povračilnih ukrepov oziroma podporno okolje in metode za razkritje informacij, ki spodbudijo odpravo nepravilnosti.

S prepoznanjem vloge žvižgačev in uveljavitvijo protikorupcijskih mehanizmov se je veliko držav zavezalo k uveljavitvi zakonodaje v prid zaščite žvižgačev na podlagi mednarodnih konvencij. Vse več vlad, podjetij in neprofitnih organizacij po svetu uveljavlja različne postopkovne in upravne spremembe v prid žvižgačem.

Vselej mora veljati, da moramo žvižgačem omogočiti dostopne kanale za prenos informacij, zagotoviti učinkovito zaščito proti vsem oblikam maščevanja ter zagotoviti, da se bodo podatki in informacije, ki jih razkrijejo, učinkovito uporabili za odpravo nepravilnosti.


* Zapis izraža stališča avtorja in ne nujno tudi Piratske stranke.