Vse izjave

Odprto pismo KPK o nedostopnosti sistema Supervizor

20. julij, 2015
Objavljeno v kategoriji: Transparentnost

Z veliko zaskrbljenostjo smo ugotovili, da je sistem supervizor, ki je bil do sedaj dostopen preko povezave http://www.supervizor.kpk-rs.si/, nedosegljiv. Zaradi pomembnosti sistema, ki je bil preko spletne strani dostopen javnosti sprašujemo, ali sistem še deluje.

Supervizor, spletna stran, kjer smo lahko državljani Slovenije dostopali do podatkov javnega značaja: do transakcij denarja med osebami iz javnega sektorja in fizičnimi osebami ter podjetji. Najbolj pomembni podatki, ki jih spletna stran beleži, so podatki o porabi javnih sredstev.

Komisija za preprečevanje korupcije je pred kratkim objavila, da so sistem temeljito prenovili tako, da bodo transakcije in poraba javnih sredstev postala še bolj transparentna.

Supervizor po največji posodobitvi (od 5. marca 2015) med drugim vsebuje tudi podatke o transakcijah med osebami v javnem sektorju in fizičnimi osebami, ki so prek avtorskih in podjemnih pogodb od leta 2003 zaslužile več kot 200.000 evrov.

Pri tem je bilo ugotovljeno, da največji zneski, ki so jih v tem času prejele posamezne fizične prek podjemnih in avtorskih pogodb, presegajo 600.000 evrov. Komisija pa ni in ne bo objavila nobenega seznama imen fizičnih oseb, katerih podatki so zajeti v Supervizorju. V zbirki podatkov zagotavljate anonimnost udeleženih.

Kaj še beleži spletna aplikacija Supervizor?

  • Skupne anonimizirane podatke o plačah, kreditih in socialnih prispevkih javnih uslužbencev.
  • Skupne anonimizirane podatke o izplačilih bolniških odsotnosti, ki jih izplačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
  • Skupne anonimizirane podatke o izplačilih pokojnin.
  • Skupne anonimizirane podatke o kratkoročnih invalidskih dodatkih, preživninskem varstvu kmetov, kmetijskih subvencijah fizičnim osebam in štipendijah.
  • Podatke o ostalih kmetijskih subvencijah.
  • Prikaz vseh transakcijskih računov posameznih subjektov in podatke, ali so ti računi odprti oziroma zaprti.
  • Pri seznamu davčnih dolžnikov so dodali podatek, ali ima dolžnik transakcijski račun blokiran ali ne.
  • Podatke o transakcijah subjektov, ki so zavezani k informacijam javnega značaja.
  • Anonimizirane podatke o transakcijah med subjekti javnega sektorja in fizičnimi osebami, ki so prek avtorskih in podjemnih pogodb zaslužile manj kot 200.000 evrov.
  • Podatke o transakcijah med subjekti javnega sektorja in fizičnimi osebami, ki so prek avtorskih in podjemnih pogodb zaslužile več kot 200.000 evrov.

Ravno zaradi pomembnosti podatkovnega sistema Pirati sprašujemo, zakaj tako pomembna spletna aplikacija ostaja nedostopna več časa? Ali lahko do teh podatkov zainteresirana javnost dostopa tudi na drug, enako enostaven način? Zakaj se ne zagotovi dodatnih strežnikov za dostop do spletne aplikacije, da lahko kljub padcu glavnih strežnikov še vedno dostopamo do podatkov sistema Supervizor?

Ali pogosta nedostopnost do spletne aplikacije nakazuje nezanimanje Komisije, da sistem Supervizor ohrani v delujočem stanju? Ali nevzdrževanje sistema nakazuje, da bodo dostop do pronicljivega sistema podatkov ukinili, morda zaradi obtožb, sporov in prijav s strani informacijskega pooblaščenca?

Prepričani smo, da so s posodobitvijo aplikacije pomislili tudi na njeno nemoteno dostopnost preko spleta, ravno zato nas skrbi, da sedaj že kar nekaj časa ni dostopna. Kdaj bodo spletna stran in njene neprecenljive podatkovne baze zopet dostopne javnosti, kot tudi morajo biti?