Vse izjave

Pirati gremo na evropske volitve

27. februar, 2014 (nazadnje posodobljeno: 1. maj, 2018)
Objavljeno v kategoriji: Demokracija, Volitve

Jedro Piratske stranke Slovenije je potrdilo sodelovanje Piratov na evropskih volitvah. Nastopili bomo s samostojno listo. Odprti smo za sodelovanje z drugimi gibanji in strankami, ki razumejo in delujejo v dobro skupnosti z rešitvami transparentnega neposrednega soodločanja. Nekatere izvenparlamentarne stranke so formirale lastne liste. Dolgo smo poslušali, kako jih sodelovanje zanima, vendar smo Pirati ocenili, da se le-to ne bo realiziralo. Nekatera naša izhodišča so preprosto prevzeli in s tem pokazali, da za pravo sodelovanje pravzaprav nimajo interesa. Predvolilni boj se je tako že začel.
Socialistični blok in liberalni blok sta se po vstajah preformirala in lahko rečemo, da se je le del vstajniškega gibanja vključil v realizacijo nastopa tudi na političnem polju. Pirati ocenjujemo, da se moderna politika v širšem smislu ni spremenila. Stranke nastopajo v ekskluzivnem smislu in jim za novo politiko v sodobni obliki ni mar. V tako klasičnem pojmovanju delovanja strank se pirati nismo prepoznali, saj nas stranke še vedno postavljajo v svet politike iz prejšnjega tisočletja: smo davkoplačevalci in potrošniki s klasično hierarhično strukturo odločevalskih političnih procesov. Pirati smo za rešitve, ki jih ponuja neposredna, elektronska demokracija s transparentnim in odgovornim odločanjem ne vseh nivojih družbenega delovanja.

Pirati iščemo v svojih vrstah kandidatke in kandidate, ki so pripravljeni stopiti ob bok piratom v Evropskem parlamentu. Našo platformo so prevzeli Zeleni Evrope, skupina, ki nam je ponudila pomoč za delovanje v širšem evropskem prostoru tudi za te volitve.

Programska izhodišča Piratov iz Evrope

Participacija in odprta država

Moč izhaja iz ljudi. Pravice in dostojnost posameznika so zelo pomembne vrednote.
Evropski pirati si prizadevamo ustvarjati priložnosti za demokratično sodelovanje in spodbujati njihovo široko uporabo, saj lahko le v pravi demokraciji zagotovimo pravično uravnoteženje različnih interesov evropskih državljanov. Javne organe bi morali spodbujati k implementaciji orodij za soudeležbo v odločevalskih procesih, ki omogočajo državljanom, da aktivno predlagajo in s tem soustvarjajo politike in sprejemajo odločitve.

Transparentnost

Preglednost in odgovornost javnih ustanov sta predpogoja za dobre predpise. Evropski pirati želimo jasno preglednost v skupnih zadevah in brezkompromisno zasebnost posameznika. Javni organi bi morali redno objavljati organizacijska opravila in opise, vključno s katalogi vseh administrativnih evidenc.
Vsakdo naj ima pravico dostopa do dokumentov in postopkov na vseh ravneh oblasti in dostop do informacij, ki so na voljo s strani javnih organov. Spoštovanje te pravice naj nadzoruje resnično neodvisen organ.

Reforma monopola avtorskih pravic

Evropski pirati želimo pošteno in uravnoteženo zakonodajo o avtorskih pravicah, ki temelji na interesu družbe kot celote.
Zato zahtevamo, da se kopiranje, zagotovitev dostopa, shranjevanje in uporaba literarne in umetniške produkcije v nekomercialne namene preprosto mora legalizirati in zaščititi z zakonom, in aktivno spodbujamo k izboljšanju javnega dostopa do informacij, znanja in kulture, saj je to predpogoj za družbeni, tehnološki in gospodarski razvoj naše družbe.
Vsakdo mora imeti možnost uživati in deliti našo kulturno dediščino brez grožnje tožbe ali cenzure.
Komercialni monopol avtorskih pravic je potrebno omejiti na razumen rok. Izpeljana dela morajo biti vedno dovoljena, pri čemer dopuščamo specifične izjeme, ki morajo biti izrecno navedene v zakonu na način, ki ne dopušča kreativnih interpretacij.

Reforma patentne zakonodaje

Patenti so monopoli z državno podporo, ki zavirajo razvoj prostega trga in inovacij, namesto da bi to spodbujali. Patentov nikakor ne smemo dopustiti za stvari, ki so nepomembne, nebistvene, npr. za računalniške programe in poslovne modele, ali dopustiti za karkoli neetičnega. Patentna zakonodaja ne sme zavirati razvoja in svobode ustvarjanja.
Dolgoročen cilj mora biti razvoj alternativnega sistema za spodbujanje inovativnosti, kar vključuje zamenjavo patentnega sistema in zagotavljanje proste dostopnosti rezultatov raziskav, kar lahko naši družbi zgolj koristi.

Odprt dostop in prosti podatki

Rezultati vseh raziskav, v celoti ali deloma opravljenih z javnimi sredstvi, morajo biti objavljeni na Internetu ali v znanstvenih revijah z odprtim dostopom ali na drug način, ki omogoča preprost dostop širši populaciji.
Vsi podatki, ki so ustvarjeni za javno uporabo ali z uporabo javnega denarja, ne glede na izvor, morajo biti prosto dostopni javnosti. Prav tako morajo biti na voljo v ustrezni obliki, ki vključuje tudi obrazec za obdelavo podatkov. Dostop ne sme biti omejen s postopki prijave, licencami, pristojbinami ali s tehničnimi sredstvi.

Nevtralnost

Vsi bi morali imeti neoviran dostop do interneta in drugih javnih informacijskih in komunikacijskih omrežij. Prav tako bi morali imeti možnost zaščite zasebnosti pri vsakem prenosu podatkov, tudi iz korporativnih omrežij. Za zagotovitev tega smo evropski pirati, zagovorniki nevtralnega interneta, ki ne dopušča operaterjem, vladi in drugim organom niti blokade ali prednostne obravnave posameznih vrst aplikacij, storitev in vsebin, niti jim ne omejuje dostopa glede na lokacijo pošiljatelja ali prejemnika.

Brezplačna programska oprema in Libre-kultura

Evropski pirati podpiramo razvoj programske opreme, ki se lahko uporablja, analizira, pošilja in ki jo lahko vsakdo spreminja. Ta t.i. svobodna oz. prosta, odprtokodna programska oprema je bistvenega pomena za nadzor uporabnikov lastnih tehničnih sistemov in predstavlja pomemben prispevek h krepitvi ustvarjalnosti, avtonomije in zasebnosti vseh uporabnikov.
Svobodna kultura je pomemben vir za izobraževanje in ustvarjalnost v družbi. Prizadevamo si za spodbujanje umetniške dejavnosti in kulturne raznolikosti, da se zagotovi bogato izobraževalno in umetniško okolje za naše in prihodnje generacije.

Delim – dobim!

Slogan izraža mnogo pomenov, Pirati smo vedno bili družbeno angažirani. Z deljenjem znanja in drugih kretivnih rešitev smo pripravljeni izboljšati delovanje sistema in našega vsakdana. Zavedamo se, da s pasivnostjo volilne baze tonemo še globlje v moralno in ekonomsko krizo in da nas apatija ne bo rešila nastale situacije. Aktivno želimo nastopiti s svojimi predlogi za izboljšanje situacije v evropskem prostoru, saj nam EU kroji realnost tudi v Sloveniji. V jadra naših politik si želimo svežega vetra, ki odražajo našo realnost. Zelo dobro se zavedamo pomanjkljivosti in napak naših vlad in predstavnikov v Evropi, zato nastopamo s svežimi idejami, ki so hrbtenica naše platforme in ki vključujejo rešitve tudi za druga področja ter vprašanja o prihodnosti. PoDeli glas nam, da boš dobil glas zase!