Vse izjave

Snemanje redarjev in policistov: pametno, pravilno in legalno.

10. december, 2016 (nazadnje posodobljeno: 1. maj, 2018)
Objavljeno v kategoriji: Občinsko redarstvo, Pravna država, Represivna pooblastila, Tehnologija, Zakonodaja, Zasebnost in nadzor

Pirati smo se odločili, da bomo z vašo pomočjo, državljanke in državljani, izvedli akcijo: snemajmo uradne osebe pri delu. Zaščitimo sebe in njih v uradnem postopku, kot se šika. Snemanje redarjev in policistov je povsem legalno, vsak sposoben policist/ka ali redar/ka ne bo imel/a nič proti, dokler se tudi sami obnašamo korektno.

Kritičnega pomena je, da snemanja uradne osebe med delom ne jemljemo kot način provociranja policista ali redarja, ampak za zaščito tako vas kot njih v času uradnega postopka. Večina uradnih oseb je ne glede na vaše početje odličnih in zanesljivo opravljajo svoje delo, s početjem le opozarjamo na dejstvo, da vodstvo in odgovorni niso sposobni iz njihovih vrst izločiti problematičnih posameznikov, kar na koncu dneva slabo luč meče prav na vse policiste kot tudi redarje.

In kar je najbolj ključno, ne pozabite: ko s snemanjem postopka zaključite (najkasneje, ko uradna oseba zaključi uradni postopek) video shranite, a ga ne objavljate na spletu, saj s tem, po mnenju urada Informacijskega pooblaščenca, pretirano posegate v zasebnost uradne osebe.

Kaj je vaša pravna podlaga?

V tem primeru vas ščiti prav informacijski pooblaščenec, saj je na vprašanje, ali lahko uradne osebe slikamo ali snemamo na javnem prostoru odgovoril sledeče:

Snemanje izvrševanja policijskih pooblastil po mnenju Pooblaščenca predstavlja izvrševanje ustavne pravice do svobodnega izražanja iz 39. člena Ustave RS in 10. člena EKČP. Izvrševanje te pravice se lahko omeji v zelo ozko določenih primerih. Poleg tega je treba upoštevati, da imajo policisti kot javni uslužbenci pri opravljanju svojih delovnih nalog bistveno manjše pričakovanje zasebnosti (in varstva osebnih podatkov) kot posamezniki v zasebni sferi (primerjaj 15. člen Ustave RS).

A nekateri predstavniki uradnih organov bi ne glede na zgoraj povedano neradi videli, da se njihovo početje snema in ugovarjajo z motnjo njihovega dela, nakar vam odredijo prepoved snemanja njihovega početja ter hitro posežejo po 22. členu ZJRM-ja: neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb, kar je sicer zmotno početje in vas lahko kaj hitro pripelje do zahteve za sodno varnost in pravnega postopka na sodišču. Zato v takih primerih s snemanjem nadaljujte upoštevajoč možne posledice. To je sicer tudi način ustrahovanja s strani uradne osebe, a nenazadnje je dobro vedeti, kaj si lahko kot sleherni državljani in državljanke privoščimo.

Želimo si boljše rešitve: uradnim osebam telesne kamere!

Zelo preprosta rešitev in nadzor kvalitete uradnih postopkov je uvedba telesnih kamer, katere lahko uradne osebe, ki na javnih prostorih v interakciji z državljani ugotavljajo prekrške in izvajajo uradne postopke ter izdajajo kazni, uporabljajo za dodatno dokazovanje morebitnih kršitev. Razlog je seveda v tem, da se zaščiti osebe, proti katerim teče postopek, uradno osebo, ki izvaja postopek in hkrati poveča zaupanje v pravno državo in integriteto tako policistov kot tudi redarjev.

Hkrati pa je nujno, da se takšni podatki obravnavajo kot občutljivi osebni podatki, o katerih se vodijo evidence in niso na voljo javnosti, na hrambo posnetkov pa nastavimo rok do treh mesecev oziroma do konca sodnega postopka, ki se nanaša na hranjeni posnetek.

A država za take rešitve očitno nima interesa.

Neresen pristop države do situacije: zato smo začeli peticijo

Ravno zato, ker se odgovorne ustanove z Vlado Republike Slovenije in ministrstvi za notranje zadeve in javno upravo problematike ne lotijo resno, smo na zgrešeno novelo zakona o občinskem redarstvu naslovili peticijo, ki jo bomo dostavili Državnemu Zboru na dan obravnave novele zakona. Naš cilj je, da DZ-ju dostavimo 5000 podpisov, za kar bomo potrebovali tudi vašega! Skupaj lahko zakon spremenimo na boljše!

Podpišite peticijo!