Vse izjave

Pirati proti sprejeti obliki Zakona o Slovenskem avdiovizualnem centru

16. maj, 2014 (nazadnje posodobljeno: 1. maj, 2018)
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Svoboden, nevtralen in hiter internetReforma monopola nad avtorskimi deli
Objavljeno v kategoriji: Informacijska politika

Vlada RS je 8.5.2014 vložila v DZ RS predlog zakona o Slovenskem avdiovizualnem centru, javni agenciji Republike Slovenije – SLAVC.

Postavlja se vprašanje legitimnosti odločitve vlade v odhajanju. Menimo, da sprejemanje novih zakonskih projektov na vladi in njihovo posredovanje (predlaganje) državnemu zboru nedvomno presega pojem in vsebino opravljanja tekočih poslov po 115. členu Ustave RS in da je vlada v odhodu s predlogom tega zakona presegla svoja trenutna pooblastila.

V Piratski stranki Slovenije ostro nasprotujemo trenutnemu predlogu zakona, ki kljub obljubam vlade in zavezam koalicijske pogodbe, da ne bo novih obremenitev za gospodarstvo, uvaja obvezno pavšalno dajatev tako za slovensko kinematografijo (1 odstotek od letnega prihodka od prodaje kino vstopnic), kot tudi za ponudnike televizijskih in video storitev (0.8 odstotka od prihodkov iz storitev, ki omogočajo prenos linearne televizije in videa na zahtevo).

Na predlog Vlade RS so se odločno odzvali tudi slovenski telekomunikacijski operaterji, ki poudarjajo, da gre za prikrit davek, ki bi bil namenjen zunajproračunskemu financiranju slovenskega avdiovizualnega centra, ki bo nadomestil dosedanji Filmski sklad. Davek naj bi se odmerjal pavšalno iz prihodkov storitev, ki omogočajo prenos televizijskih in avdiovizualnih signalov, kar vključuje tudi internet.

Uvedba prikritega davka bo prekomerno posegla v gospodarstvo in bo imela dolgoročne posledice za tehnološki razvoj države. Tehnološki razvoj je izjemnega pomena za gospodarsko rast in nova delovna mesta, kar Slovenija v tem trenutku še kako potrebuje. Slovenijo med drugim zavezuje tudi Digitalna agenda EU, po kateri mora Slovenija do leta 2020 po vsej državi zagotoviti širokopasovni in ultra hitri internet.

Vse dajatve, ki jih morajo operaterji plačevati državi, uvrščajo telekomunikacijsko panogo med bolj obremenjene gospodarske panoge. Poleg davkov in prispevkov gospodarskih družb plačujejo operaterji tudi prispevek za delovanje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS.

Z novim davkom se bo ogrozilo poslovanje podjetij v telekomunikacijski panogi, onemogočilo načrtovane investicije za nujno potreben tehnološki razvoj, h kateremu so zavezani ponudniki interneta tudi v skladu z razvojnimi dokumenti Vlade RS in Evropske komisije v panogi, ogrozila se bodo delovna mesta in hkrati zelo verjetno povzročila dvig cen telekomunikacijskih storitev, kar pomeni, da bomo del sredstev pravzaprav plačali uporabniki.

Dodatno pobiranje davkov oz. dajatev se nam v tem času zdi negospodarno in skregano z vsako logiko. Telekomunikacijska podjetja bodo v tem smislu ob dobršen del njihovih prihodkov, ki jih drugače ustvarjajo na trgu, ki ni direktno ali posredno povezan z delovanjem filmske produkcije. Slovenski film si mora zagotoviti sredstva za delovanje iz proračuna in trga neodvisno od delovanja drugih panog. Slovenska kultura je sicer vitalnega pomena v državi, vendar pa takšno delovanje oz. financiranje predstavlja oviro drugi panogi, ki je prav tako pomembna za razvoj v državi.

Pirati se pridružujemo mnenju telekomunikacijskih podjetij, da je ta ukrep protiustaven, saj predlog zakona krši temeljno načelo predvidljivosti predpisov in krati pravico enakosti pred zakonom, saj zakonodajalec telekomunikacijski panogi v razmerju do drugih gospodarskih panog poleg davka določa še obvezno plačilo dajatve. Zakonodajalec s tem prispevkom prekomerno posega v pravico do zasebne lastnine, omejuje pravico do svobodne gospodarske pobude, dajatev pa je določil pavšalno in neobrazloženo.

Uvedbo novega prispevka oz. prikritega davka ocenjujemo je kot diskriminatorno in nesorazmerno. Predvideva se namreč celo za storitve dostopa do interneta in storitve mobilne telefonije, kar je absurdno.