Vse izjave

Gostovanje v tujini za ceno nevtralnosti spleta?

1. julij, 2015 (nazadnje posodobljeno: 22. april, 2018)

Gostovanje v tujini! Dober začetek. Žal so sporazum zagrenili s porazno (ne)definicijo nevtralnosti interneta in povsem preohlapnimi regulacijami.

Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Svoboden, nevtralen in hiter internet
Objavljeno v kategoriji: Evropska Unija, Informacijska politika, Nevtralnost interneta

Evropski parlament, Evropska komisija in Evropski svet so se v trialogu dogovorili o gostovanju v tujini in nevtralnosti interneta. Dogovor je, kar se tiče gostovanja v tujini (roaming) sprejemljiv, a vse se zatakne pri pogojih o ohranjanju nevtralnosti interneta.

Gostovanje v tujini se približuje enotnemu trgu

V trialogu so se dogovorili, da se bodo dodatni stroški gostovanja v tujini ukinili najkasneje do leta 2017, do takrat pa bo veljalo prehodno obdobje, v času katerega bo gostovanje stalo bistveno manj kot danes. Gostovanje deluje po principu pravične uporabe, ki preprečuje prekomerno porabo oziroma zlorabo gostovanja, saj predvideva smotrno uporabo storitev vašega operaterja zunaj matične države.

Predlog vsekakor pozdravljamo, saj uporabnikom zagotavlja več svobode pri uporabi mobilnih telefonov znotraj Evropske unije z manj skrbi o astronomski višini računa na koncu meseca.

Težava trialoga: nevtralnost interneta

Dogovor kar naenkrat užene krivo pot pri določanju nevtralnosti interneta. Predlog Evropske unije je, da se internet loči v dve kategoriji: v t.i. “odprti internet”, ki naj bi zagotavljal osnovne in kritične dostope do spleta ter “specializirane storitve”, ki naj bi pokrivale samo storitve, katere zahtevajo visoko kvalitetnen in neprekinjen dostop do spleta, pod primeri pa so navedli predvajanje spletne televizije in upravljanje samovoznih avtomobilov.

Težava v dogovoru se pojavi predvsem v posebnostih, kaj so specializirane storitve in kako vse skupaj regulirati. Dogovor je težaven predvsem zato, ker vsebuje veliko zmot in nedefiniranih omejitev.

Ključne točke zmot:

Razlikovanje med specializiranimi storitvami in odprtim internetom. Specializirne storitve bodo lahko do “hitre podatkovne ceste” dostopale le, če bodo to potrebovale za normalno delovanje. A trenuten dogovor besedo “potrebno” tolmači tako široko, da je vse, kar ni “splošno razvrščanje dostopov” (razvrščanje dostopov uporabnikov do spletnih strani) lahko pokrito s terminom “potrebno”.

Razpon nadzora je definiran tako, da ključnih težav, ki bi lahko nastale pri definiciji “specializiranih storitev”, ne pokrije v celoti.

Kljub temu, da so “specializirane storitve” v dogovoru možne le, če nimajo negativnega vpliva na dostopnost ali kvaliteto podobnih storitev za dostopanje do spleta, je poleg tega zapisana obveza, da morajo ponudniki spletnih storitev predložiti podrobnosti o vplivu take ponudbe na končne uporabnike. Drugače rečeno: dogovor ne vzpostavi jasnega razmerja, ali je tako početje dopustno ali ne.

Skrbi nas, da bodo tako medlo zapisan in sprejet dogovor izrabili samo v korist ponudnikov storitev in ne tudi uporabnikov. Ravno zaradi takih skrbi Pirati zagovarjamo načelo, ki je zapisano v slovenskem Zakonu o elektronskih komunikacijah in je nenazadnje temelj enakopravnosti uporabnikov na spletu!