Anonimni avtor
* Avtorjem omogočamo anonimnost, saj nekateri še ne želijo biti asociirani kot člani stranke. Za več informacij se obrnite na zapisi@piratskastranka.si.
Vsi blog zapisi

Kaj pa informacijska družba?

30. april, 2015 (nazadnje posodobljeno: 12. julij, 2018)

Informacijska družba, kot družba 21. stoletja, je ključnega pomena v razvoju vsake države. V Evropski uniji je povsod na prvem mestu, na njenem področju se dogajajo tektonski (kvantni) premiki, pri nas pa se je politika zaveda le kot simpatične floskule in ji ne izkazuje niti najmanjše pozornosti, čeprav bi morala biti sestavni del vsake pretekle in prihodnje reforme.

Objavljeno v kategoriji: Informacijska politika, Infrastruktura

NE, pri nas je pojem informacijske družbe le zaradi nujnosti, ki nam jih nalaga EU, s svojimi prenosi direktiv in razvojnih politik (na srečo), ki jih bo potrebno v bodoče izpeljati za boljše EU integracije.

Da je tako lahko vidimo tudi na kazalnikih Evropske digitalne agende, kjer se jasno pokaže, kako Slovenija na nivojih informacijske družbe iz leta v leto stalno nazaduje. In nazadujemo vse od ukinitve Ministrstva za informacijsko družbo, ki je skrbel za skladen razvoj »e-Slovenije«. Kako nerazumevanje informacijske družbe s strani vsakokratne vladajoče politike vlada pri nas, pokažejo tudi sredstva, ki jih ima na voljo Direktorat za informacijsko družbo. Z različnimi proračuni in rebalansi so direktoratu sredstva dobesedno »sklatili« na le 10% predhodnih sredstev, ki jih je imel na voljo še pred petimi leti. Seveda je potrebno varčevati, a ne tako in predvsem ne na področjih, ki prinašajo razvoj in blagostanje celotni družbi. Ob vsem tem je potrebno izpostaviti tudi pomemben vir razvojnih sredstev, ki nam jih je namenila v prihodnji EU perspektivi 2014 – 2020 Evropska Komisija. To so sredstva, ki bi jih Slovenija morala nameniti razvoju, a je pristojna politika tudi tukaj popolnoma ignorirala in malodane izločila področje informacijske družbe, na kar nas je na srečo (ponovno) opomnila in okrcala Evropska Komisija, ter dosegla, da se je to področje, vsaj delno, vrnilo v razvojni program.

Sredstva, namenjena informacijski družbi, so ostala mizerno nizka: sredstva za področje raziskav in razvoja še spoloh niso znana, slabih 50 mio EUR za gradnjo širokopasovnih omrežij pa je malodane norčevanje iz tega področja. Za lažjo predstavo, ta sredstva ne predstavljajo niti 2% vseh sredstev, ki so na voljo. Tako si vlada predstavlja vstop v digitalno družbo 21. stoletja. Če pogledamo na raven Evropske komisije lahko ugotovimo, kakšen prepad je v razmišljanju naše politike in politike Evropske unije. Direktorat, pristojen za informacijsko družbo, je največji direktorat v Evropski Komisiji, saj se zavedajo, da je to razvojno eno najbolj pomembnih področij, če ne celo najpomembnejše razvojno področje Evrope.

Zato Pirati ostro protestiramo proti takšnemu mačehovskemu odnosu do informacijske družbe in njenemu razvoju ter apeliramo na ministrico, da se končno začne močneje zavzemati tudi za to »svoje resorno« področje. Še bolj pomembna pa je ponovna ustanovitev Ministrstva za informacijsko družbo, kamor bi vključili vse direktorate, ki so trenutno po različnih ministrstvih in se ukvarjajo s svojimi resornimi informatizacijami, saj je informacijska družba vpletena v vse pore današnje družbe in zato potrebuje svoje mesto.


* Zapis izraža stališča avtorja in ne nujno tudi Piratske stranke.