Vsi blog zapisi

Socialna kapica? – WTF, to je Bogataška kapica

6. junij, 2014 (nazadnje posodobljeno: 7. maj, 2018)
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Socialna država
Objavljeno v kategoriji: Socialna država

Spet smo pred volitvami, tokrat pred izrednimi volitvami v Državni zbor. Glasovnice zadnjih EU- volitev se še niso prav ohladile pa so pred vrati že naslednje. Pustimo ob strani, da bo datum volitev padel v poletne počitnice, kar je skrajno neodgovorno dejanje politike do volivcev, in se osredotočimo na nekatere »predvolilne obljube«, ki nam jih bodo ponudile posamezne stranke.

V bistvu bi se v tem trenutku rad osredotočil le na eno: socialno kapico!

Kaj je socialna kapica?

Za začetek je že ime samo po sebi zavajajoče. Socialna kapica pomeni omejitev obračunavanja prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo) za prejemke oz. plače, ki so nad določeno višino. Trenutno veljavna zakonodaja veleva, da vsi zaposleni plačujemo enak procent socialnih prispevkov od svojih bruto plač, socialna kapica bi pa omejila oz. znižala prispevke tistim, ki imajo višje plače. Vsi ti bi z uvedbo socialne kapice posledično prejeli višje neto plače od sedanjih.

Glavna zakona, ki urejata socialne prispevke v RS sta Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (<a href=”http://www.pisrs.si/Pis diovan blood pressure.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213″>ZZVZZ), ki jih plačujemo od bruto plače, ob tem pa je prispevke dolžan plačati tudi delodajalec. Poleg teh dveh se plača še prispevke za starševsko varstvo, za zaposlovanje ter za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Slednjega plača le delodajalec. Za ta sistem smo se odločili, ker verjamemo v medgeneracijsko solidarnost.

Stopnje prispevkov

Prispevek zavarovanca Prispevek delodajalca
Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50% 8,85%
Za zdravstveno zavarovanje 6,36% 6,56%
Za starševsko varstvo 0,10% 0,10%
Za zaposlovanje 0,14% 0,06%
Za poškodbe pri delu in poklicne bolezni / 0,53%
SKUPAJ 22,10% 16,10%

Kaj bi socialna kapica pomenila v praksi?

Delavec, ki zasluži minimalni plačo (bruto 789,15 EUR) od tega zneska nameni 6,36 % za zdravstveno zavarovanje, tak odstotek socialnih prispevkov plača tudi vsak drug zaposlen, ne glede na dohodek. Predlog socialne kapice pa je, da bi zaposlen, ki prejme npr. 3.400 EUR ali več plačal le prispevke do meje 3.400 bruto preostanek nad tem pa ne bi bil obdavčen. Človek bi pričakoval, da bi bila socialna kapica namenjena socialno šibkemu sloju prebivalstva ne pa nekomu, ki ima mesečno več kot 2000 EUR neto plače!
Socialna kapica, ne Bogataška kapica
Predlagatelji socialne kapice bi torej znižali prispevke najbogatejšemu sloju, kar je po moje vulgarno dejanje, saj bi se s tem posledično zmanjšali prilivi sredstev v pokojninsko in zdravstveno blagajno, ki je dandanes že tako obubožana. Zavedati se je potrebno, da bi taka rešitev privedle le do ene smeri – do krčenja socialnih pravic, nižanja pokojnin in slabšega zdravstvenega varstva. Vlada nekdanjega premiera in trenutnega predsednika RS Boruta Pahorja je izračunala, da bi uvedba socialne kapice nad plačami 3.400 EUR bruto povzročila za 235 milijonov EUR manj sredstev v socialnih blagajnah. Seveda bi temu sledile nove reforme, ki po pravilu prinašajo manj pravic iz pokojninskega ali zdravstvenega zavarovanja, občutijo pa jih predvsem tisti z nizkimi dohodki, saj si premožnejši npr. zdravstvene storitve brez težav plačajo v samoplačniških zdravstvenih ustanovah.

Torej pri socialni kapici ne moremo govoriti o socialni odločitvi, prej bi jo lahko poimenovali »Bogataška kapica«. Sramotno je, da se uporablja tako zavajajoče ime, ki ima le en namen in to je prepričati neuke državljane, da je to dobro za njih. To je dobro le za najvišje prihodkovne sloje v državi!

Nesprejemljivo je, da nam tisti, ki že ob sami besedi socialno postanejo rdeči v glave sedaj ponujajo sebi tako ugodno rešitev.

Zato smo Pirati odločno proti Bogataški kapici!

 


* Zapis izraža stališča avtorja in ne nujno tudi Piratske stranke.

Vsebine povezane z isto programsko točko

blog
Prav tako o programski točki: Socialna država

Drugorazredni državljani

blog
Prav tako o programski točki: Socialna država

Projekt sestavljanja računalnikov za socialno ogrožene

blog
Prav tako o programski točki: Socialna država

Odpust dolgov »najrevnejšim« ali ceneno kupovanje glasov?