Vse izjave

Država se ne zmeni za ureditev stanja pri občinskih redarjih

7. december, 2016 (nazadnje posodobljeno: 1. maj, 2018)
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Država in njeni javni servisi
Objavljeno v kategoriji: Demokracija, Občinsko redarstvo, Pravna država, Represivna pooblastila, Zakonodaja

V ponedeljek je Konfederacija slovenskih sindikatov podala zahtevo, da se postopek sprejemanja novele Zakona o občinskem redarstvu ustavi do izpolnitve zakonske obveze usklajevanja z reprezentativnim sindikatom v poklicu občinski redar. Vlada v postopku priprave novele ni pridobila mnenja sindikata in tako v postopek za sprejem vložila nezakonito pripravljen predlog zakona.

Konfederacija sindikatov zahteva, da državni zbor vladi vrne predlog zakona v ponovno pripravo ali jo pozove k dopolnitvi in v kolikor zahteva ne bo izpolnjena, bo v primeru sprejema ZORed-A o zakonitosti postopka sprejemanja odločalo Ustavno sodišče, saj je v takšnem primeru zakon potrebno odpraviti oz. razveljaviti.

Vlada in odgovorna ministrstva se očitno o noveli zakona z ljudmi, kateri bodo posledice zakona najbolj čutili, torej občinskimi redarji oziroma njihovim sindikatom, nima interesa pogovarjati. Zopet so dokazali, da je njihovo početje rokohitrsko, neodgovorno in povsem brez konteksta tistih, na katere zakon najbolj vpliva.

Mačehovski odnos države do sindikatov položaja ne ureja!

Spreminjanje zakonov ‘kar tako’ ni dober sistem vladanja. Država bi se že v samem začetku morala pri spremembi zakonodaje vsaj posvetovati z reprezentativnim sindikatom, a tega niso storili. Tak odnos do občinskih redarjev in njihovega sindikata nam pove, da država očitno nima interesa razrešiti problemov, s katerimi se občinski redarji dandanes soočajo, ampak želijo izpeljati le lastno agendo občinske policije. Ne želijo pa razrešiti prvotnega problema občinskih redarjev: preveč pomanjkljivo izobraževanje in ignoranca problematičnih posameznikov, ki so zaposleni v redarskih službah.

Ne razumite nas napak: zavedamo se, da večina občinskih redarjev svoje naloge opravlja vestno, odgovorno in zdravorazumsko. Skrbi pa nas, da država ne želi razrešiti problematike nadzora nad delom občinskih redarjev, obenem pa jim želijo razširiti pooblastila. Pirati zahtevamo celovito in trajno rešitev težav, ki pestijo občinske redarje.

Zahtevamo, da se trenutna novela zakona ne sprejme, saj smo mnenja, da nastalih težav ne rešuje, celo nasprotno: na ogenj priliva bencin. Zaradi nastalega položaja Državnemu zboru, ministrstvu za javno upravo in ministrstvu za notranje zadeve naslavljamo peticijo, kjer jih pozivamo, naj zavrnejo širjenje pooblastil občinskih redarjev in opozarjamo, da tak način dela ni sprejemljiv!

Skupaj lahko nastalo zagato končno razrešimo. Oddajte svoj podpis, ustavimo neupravičeno širjenje pooblastil!