Vse izjave

Ministrstvo za kulturo želi uvesti davek na internet!

21. november, 2016 (nazadnje posodobljeno: 1. maj, 2018)
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Svoboden, nevtralen in hiter internet
Objavljeno v kategoriji: Demokracija, Informacijska politika, Telekom Slovenije, Zakonodaja

Ministrstvo za Kulturo je podalo novo Strategijo Republike Slovenije za delovanje medijskega prostora. Glede na kratek rok za podajanje sprememb (3 dni) se moramo osredotočiti na najbolj očitne pomanjkljivosti dokumenta, ki obsega le 36 strani, med njimi se je znašel tudi internet.

Pirati se pridružujemo kritikam Društva novinarjev Slovenije, Združenju lokalnih radijskih in televizijskih postaj, strokovni javnosti in vidnejših članov le-te. Strategija je pomanjkljiva, nesistemska, nedoločena in protirazvojna.

A to še ni konec slabih novic. Na ministrstvu so se odločili, da želijo nekatere ‘deficitarne’ oddelke financirati s pomočjo dvojnega obdavčenja skrbnikov spletnih priključkov. Ponudnikom spletnih storitev namreč želijo vsiliti uvedbo obveznega prispevka na podlagi števila imetnikov spletnih priključkov, ki pa se bo nazadnje najbolj poznala prav pri končnih uporabnikih, saj bodo operaterji njihovo izgubo dobička nadomestili z višanjem cen storitev.

Internet kaznujejo, ker se najbolje prodaja

Uvedba prikritega davka v obliki obveznega prispevka bo prekomerno posegla v gospodarstvo in bo imela dolgoročne posledice za tehnološki razvoj države. Tehnološki razvoj je izjemnega pomena za gospodarsko rast in nova delovna mesta, kar Slovenija v tem trenutku še kako potrebuje. Slovenijo med drugim zavezuje tudi Digitalna agenda EU, po kateri mora Slovenija do leta 2020 po vsej državi zagotoviti širokopasovni in ultra hitri internet.

Vse dajatve, ki jih morajo operaterji plačevati državi, uvrščajo telekomunikacijsko panogo med bolj obremenjene gospodarske panoge. Poleg davkov in prispevkov gospodarskih družb plačujejo operaterji tudi prispevek za delovanje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS.

Z novim davkom se bo ogrozilo poslovanje podjetij v telekomunikacijski panogi, onemogočilo načrtovane investicije za nujno potreben tehnološki razvoj, h kateremu so zavezani ponudniki interneta tudi v skladu z razvojnimi dokumenti Vlade RS in Evropske komisije v panogi, ogrozila se bodo delovna mesta in hkrati zelo verjetno povzročila dvig cen telekomunikacijskih storitev, kar pomeni, da bomo del sredstev pravzaprav plačali uporabniki.

Dodatno pobiranje davkov oz. dajatev se nam v tem času zdi negospodarno in skregano z vsako logiko. Telekomunikacijska podjetja bodo v tem smislu ob dobršen del njihovih prihodkov, ki jih drugače ustvarjajo na trgu, ki ni direktno ali posredno povezan z delovanjem t.i. ‘deficitarnih informativnih vsebin’. Le-ta si morajo zagotoviti sredstva za delovanje iz proračuna in trga neodvisno od delovanja drugih panog. Slovenska kultura in informiranost javnosti preko čim večjega števila kanalov je sicer vitalnega pomena, vendar pa takšno delovanje oz. financiranje predstavlja oviro drugi panogi, ki je prav tako pomembna za razvoj države in državljanov.

Pirati se pridružujemo mnenju podjetij, novinarjev in strokovnjakov, da je ta ukrep izredno neprimeren, saj zakonodajalec telekomunikacijski panogi v razmerju do drugih gospodarskih panog poleg davka določa še obvezno plačilo dajatve. Zakonodajalec s tem prispevkom prekomerno posega v pravico do zasebne lastnine, omejuje pravico do svobodne gospodarske pobude, dajatev pa je določil pavšalno in neobrazloženo.

Uvedbo novega prispevka oz. prikritega davka ocenjujemo kot diskriminatorno in nesorazmerno vedenje do uspešne in razvite gospodarske panoge. Dvojno obdavčenje ne odpira novih sredstev, le omejuje in krči danes dokaj široko dostopnost do interneta!